Nyheter

2018-05-15

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen drabbar och gäller oss alla. Västbo Taxi hanterar vissa personuppgifter i samband med bokningar av resor. Generellt sett är det endast:

  • Personnamn, på resenär/er och ev den som bokar resan
  • Adresser, var vi hämtar och var vi lämnar resenär
  • Telefonnummer, till resenär eller annan kontaktperson som uppges vid bokning
  • Kompletterande uppgifter, som uppges av den som bokar resan.

För resenärer som vi utför transporter som underleverantör gäller regler som våra huvudmän utfärdar, exempelvis Serviceresor (Färdtjänst) skolskjuts och Tågersättning

Icke personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i  många fall omfattas av bokföringslagen och  redovisningsplikt.

Uppgifter lagras i vårt bokningssystem i två år varefter de raderas.

e-post.

Raderas efter 12 månader

Hur skyddar vi oss mot Dataintrång?

Vårt bokningssystem finns ej  på våra lokala servrar utan i  en extern datahall med  hög säkerhet. Vid dataintrång anmäls detta till datainspektionen inom 72 timmar

Registerutdrag.

Alla som har ingått kundavtal med Västbo Taxi kan när som helst begära ut de uppgifters om finns lagrade om dig. du vänder dig till vår beställningscentral via telefon eller kontaktformulär på vår hemsida.

Tystnadsplikt.

All personal på beställningscentral och våra chaufförer omfattas av tystnadsplikt.