Priser

Taxi 1-4 personer
En taxi resa som är 10 km och tar 15 minuter inklusive startavgift.
402 kr Vardagar kl 06-19
428 kr Övrig tid kl 19-06
470 kr Stor-Helg kl 00-24

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än fyra passagerare.
Betala med betal/kreditkort eller kontant
Begär alltid kvitto efter utförd resa. Detta krävs vid reklamationer.

Fasta priser

Vi tillämpar fasta priser till flera destinationer. Tex Landvetter flygplats. Kontakta beställningscentralen för ytterligare information och beställningar eller via mail:   boka@vastbotaxi.se

Övriga prisuppgifter

Kontakta vår beställningscentral tfn. 0371-80 000, 0370-80 000